Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                         E3 อี ทรี พิทูเนียเลื้อยที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาใหม่ ให้ตอบสนองต่อช่วงแสงน้อยลง ทำให้ปลูกได้ดีทุกฤดู การออกดอกจะเร็วขึ้นในขณะที่ทรงพุ่มยังคงเลื้อยคลุมกระถางได้ดีเช่นเดิม สามารถปลูกร่วมกับพันธุ์ที่นิยมในท้องตลาดได้

PET731 Blue

PET732 Coral

PET733 pink

PET735 Red

PET736 White

PET737 Sky Blue

PET734 Pink Cosmo

ขนาดดอก5-6 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง45-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย