Petunia Multiflora Compact
พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดกลาง ทรงต้นกะทัดรัด
 

                         Fenice เฟนิส ถูกปรับปรุงพันธุ์ในสภาพอากาศร้อนชื้น เพื่อให้สามารถปลูกได้หลากหลายฤดู ไซส์ดอกมีขนาดกลาง ดอกดกกว่าพันธุ์แกรนดิฟลอร่า

PET467 White

PET469 Purple

PET470 Red

PET471 Blue

PET473 Magenta

PET474 Pink

PET468 Blush Pink

PET472 Light Rose

PET475 Blue Vien

PET476 Red Vien

PET477 Pink Morn

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย