Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                         Foto Finish โฟโต้ ฟินิช  พิทูเนียเลื้อยลักษณะคล้าน อีซี่ เวฟ แต่มีสีใหม่ที่แปลกตา ทั้งยังได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้ออกดอกได้เร็วขึ้นในสภาพวันสั้น เลื้อยคลุมกระถางได้ดี ดอกใหญ่ และให้ดอกอย่างต่อเนื่อง

PET761 Blue

PET763 Salmon

PET764 Pink

PET765 Red

PET766 White

PET767 Rose Morn

PET768 Rose Star

PET762 Burgundy

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง45-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย