Petunia Grandiflora พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดใหญ่

                           Dreams ดรีม พิทูเนียดอกขนาดใหญ่ สีเข้ม ทรงพุ่มใหญ่กว้าง สีสวย แตกกิ่งก้านดี สามารถปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ชอบสภาพชื้นแฉะ(ไม่แนะนำให้ปลูกหน้าฝน) มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

PET100 Mix

PET104 Midnight

PET106 Pink

PET107 Red

PET109 Salmon

PET111 White

PET101 Appleblossom

PET102 Burgundy

PET105 Neon Rose

PET108 Dreams Rose

PET110 Sky Blue

ขนาดดอก8-9 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ ไม่ต้องกลบ

จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ, เมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย