Petunia Grandiflora พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดใหญ่

                         Tritunia ไทร์ทูเนีย พิทูเนียดอกใหญ่ชั้นเดียว ที่มีลวดลายสีขาวเป็นรูปดาว อยู่ใจกลางดอก ตัดกันกับดอกสีเข้ม จะเห็นลวดลายดาวชัดเจนมาก เมื่ออากาศเย็น

PET162 Crimson Star

PET163 Rose Star

PET164 Blue Star

PET166 Mix

PET168 Purple Star

ขนาดดอก8-9 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย