Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                          Easy wave อีซี่เวฟ พิทูเนียสายพันธุ์เลื้อย ที่มีดอกขนาดกลาง ทรงพุ่มกลมมน ออกดอกโดยรอบทั่วทั้งต้น ออกดอกเร็วและเจริญเติบโตดีแม้ในสภาพอากาศร้อน ชอบแดดจัด นิยมปลูก 3 ต้น ในกระถางแขวนขนาด 8 นิ้ว หรือ 5 ต้นในกระถางขนาดใหญ่ ปลูกคละสีได้สวยมาก สามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดู ควรปลูกในที่มีแสงแดด เมื่อเพาะไม่ต้องกลบเมล็ด เมล็ดจำหน่ายเป็นเมล็ดเคลือบเพื่อให้ง่ายต่อการเพาะ

PET591 Rose Fusion

PET597 Red Velour

PET598 Berry Velour

PET599 Burgundy Velour

PET614 Rosy Dawn

PET616 Plum Vein

PET618 Neon Rose

PET620 Coral Reef

PET621 Burgundy Star

PET624 South Beach Mix

PET626 Wave Yellow

PET627 Wave Silver

PET610 White

PET611 Violet

PET615 Red

PET617 Pink

PET622 Blue

PET608 Lavender Sky Blue

PET625 Beachcomber Mix

PET628 Pink Passion

ขนาดดอก6-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง45-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย