Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                          Opera Supreme โอเปร่า สุพรีม พิทูเนียดอกขนาดกลางสายพันธุ์เลื้อย สีพิงค์มอร์นและเพอร์เพิล เป็นสียอดนิยม ดอกดกมาก ถ้าให้แสงเพิ่มเป็น 12 ชั่วโมงจะออกดอกเร็วขึ้น

PET651 Purple

PET653 Lavender

PET654 Lilac Ice

PET656 Blue

PET657 Red

PET659 Coral

PET652 Pink Morn

PET658 Raspberry Ice

PET661 White

PET662 Purple Vein

PET663 Lemon

PET664 Rose

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง50-70 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย