Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                         Wave เวฟ พิทูเนียสายพันธุ์เลื้อยยอดนิยม เป็นที่รู้จักกันมานาน สายพันธุ์ที่มีดอกใหญ่  ดอกดก แข็งแรง เมื่อปลูกเป็นไม้กระถางแขวนกิ่งก้านจะเลื้อยยาว เมื่อปลูกลงแปลงจะแผ่กระจายคลุมดินได้ในรัศมีกว้างที่สุด  แต่ถ้าปลูกในวันสั้นจะออกดอกช้าควรให้แสงเพิ่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

PET596 Carmine Velour

PET602 Lavender

PET603 Pink

PET604 Purple

PET605 Purple Classic

PET607 Misty Lilac

ขนาดดอก7-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น8-10 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง70-80 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวยวันสั้น 70-80 วัน, วันยาว 100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day