Petunia Trailing พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย

                         Wave เวฟ พิทูเนียสายพันธุ์เลื้อยยอดนิยม เป็นที่รู้จักกันมานาน สายพันธุ์ที่มีดอกใหญ่  ดอกดก แข็งแรง เมื่อปลูกเป็นไม้กระถางแขวนกิ่งก้านจะเลื้อยยาว เมื่อปลูกลงแปลงจะแผ่กระจายคลุมดินได้ในรัศมีกว้างที่สุด  แต่ถ้าปลูกในวันสั้นจะออกดอกช้าควรให้แสงเพิ่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

PET596 Carmine Velour

PET602 Lavender

PET603 Pink

PET604 Purple

PET605 Purple Classic

PET607 Misty Lilac

ขนาดดอก7-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น8-10 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง70-80 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวยวันสั้น 70-80 วัน, วันยาว 100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย