พิทูเนีย ดอกใหญ่ มิกซ์

คุณสมบัติสินค้า:

พิทูเนียดอกใหญ่ มีสีหลากหลาย แตกกิ่งก้านดีแม้ในสภาพอากาศร้อน เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง

Share