ฮอลลี่ฮอก มิกซ์

คุณสมบัติสินค้า:

ฮอลลี่ฮอก ดอกชั้นเดียว เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาวและฝน ต้นสูง ให้ดอกเป็นช่อยาว เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง

Share