อลิสซั่ม เคลียร์ คริสตัล 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

อลิสซั่ม เคลียร์ คริสตัล เป็นพันธ์ุที่ถูกปรับปรุงให้มีโครโมโซมสี่คู่ (Tetraploid) เพื่อให้มีความแข็งแรง พุ่มใหญ่ ดอกใหญ่ เป็นช่อสวย มีกลิ่นหอม โดดเด่นมากเมื่อปลูกคลุมแปลงเป็นผืนใหญ่ หรือปลูกลงกระถาง

Color (สี)

Mix Lavender Shade Purple Shade White

Share

ขนาดดอก
0.5 ซม.


ความสูงต้น
10-15 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
10-15 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่ต้องกลบ


จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
55-60 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดมัลติแพลเล็ต


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว