แองเจโลเนีย เซเรน่า 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

เซเรน่า เป็นพันธุ์ทนร้อน ทนฝน ปลูกและดูแลง่าย ทรงพุ่มสวยแข็งแรง ช่อดอกยาว ออกดอกต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะ ทั้งการปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่น

Color (สี)

Mix Blue Purple White Rose Mix Waterfall

Share

ความยาวช่อดอก
15-20 ซม.
  
ความสูงต้น
30-35 ซม.
 
ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.
 
กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่ต้องกลบ
 
จำนวนวันที่งอก 
4-5 วัน
 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
60-65 วัน
 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร 
ชอบแสงแดด
 
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย 
เมล็ดแพลเล็ต
 
เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู