ลิ้นมังกร แคนดี้ ชาวเวอร์ 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

แคนดี้ ชาวเวอร์ พันธุ์กึ่งเลื้อยที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นพันธุ์แรกของโลก จำหน่ายเป็นเมล็ด multi pelleted คือมีหลายเมล็ดในหนึ่งเมล็ดเคลือบ แนะนำให้ปลูกในกระถางใหญ่ 2-3 ต้นกล้าต่อกระถาง จะได้ทรงพุ่มใหญ่สวย ใช้เป็นไม้แขวนได้ ออกดอกต่อเนื่อง ชอบอากาศเย็น

Color (สี)

Mix Deep Purple Orange Red Rose Yellow White Pink

Share

ความยาวช่อดอก
8-10 ซม.
 
ความสูงต้น
10-15 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
30-45 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่ต้องกลบ


จำนวนวันที่งอก
4-6 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
85-90 วัน


ชอบแสงแดด/ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดมัลติแพลเล็ต


เหมาะสำหรับ
กระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว