ลิ้นมังกร ทวินนี่ 1000 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

ทวินนี่ ลิ้นมังกรต้นเตี้ย ดอกเปิด ปลูกในกระถาง หรือลงแปลง ถึงแม้ช่อดอกจะสั้นกว่าลิ้นมังกรทั่วไป แต่มีขนาดดอกใหญ่ส่งให้ช่อดอกอวบ โดดเด่นได้เช่นกัน มีหลายสีให้เลือกทั้งสีอ่อนนุ่มนวล และสีเข้ม ทำให้มีทางเลือกในการใช้สีในสวนดอกไม้มากขึ้น

Color (สี)

Mix Apple Blossom Bronze Shade Peach Rose Violet White Yellow Shade

Share

ความยาวช่อดอก
10-15 ซม.


ความสูงต้น 
25-30 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
15-20 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ  
ไม่ต้องกลบ


จำนวนวันที่งอก 
4-6 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
85-100 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร 
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ 
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว