สร้อยไก่ ไบร์ทสปาร์ค 1000 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Bright Sparks ไบร์ทสปาร์ค ให้พุ่มดอกใหญ่ สีสด แตกกิ่งก้านดี ทนร้อน ออกดอกสม่ำเสมอทั่วทรงต้น สามารถอยู่ได้นาน

Color (สี)

Bright Yellow Scarlet Burgundy

Share

ความยาวช่อดอก
15-20 ซม.


ความสูงต้น 
40-45 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก   
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
15-20 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
55-60 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู