สร้อยไก่ เซ็นจูรี่ 1000 เมล้ด

คุณสมบัติสินค้า:

เซ็นจูรี่ ช่อดอกเรียวยาวสูง แตกกิ่งก้านดี นิยมปลูกประดับแปลงเป็นกลุ่มใหญ่ ต้นสูงกว่าทุกพันธุ์ เซ็นจูรี่ยังสามารถใช้เป็นไม้ตัดดอกได้อีกด้วย อากาศเย็นจะช่วยให้ดอกสีสดขึ้น

Color (สี)

Mix Fire Red Rose Yellow Apricot Brandy Pink Salmon Pink

Share

ความยาวช่อดอก
25-30 ซม.


ความสูงต้น
40-45 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
15-20 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
55-60 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู