เจอราเนียม ฮอไรซอน 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Horizon ฮอไรซอน พันธุ์กระถางต้นเตี้ย ทรงพุ่มกลม 360 องศา ใบเรียงตัวกลม ดอกออกใจกลางทรงพุ่มแลดูเป็นระเบียบ แตกกิ่งก้านดี ช่อดอกบานเหนือทรงพุ่ม และออกดอกต่อเนื่อง ก้านดอกสั้นแข็งแรง มีหลากสี เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง และประดับแปลง

Color (สี)

Mix Apple Blossom Coral Spice Deep Red Deep Salmon Lavender Light Salmon Neon Rose Orange White Red Rose Scarlet Violet Picotee Red Raspberry Ripple New Star

Share

ขนาดช่อดอก
8-10 ซม.


ความสูงต้น
30-35 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
4-6 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
20-25 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
100-120 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ร่มรำไร


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดเคลือบ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว