เทียนฝรั่ง ซุปเปอร์เอลฟิน 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Super Elfin ซุปเปอร์เอลฟิน เทียนฝรั่งพันธุ์ยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลก มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้พันธุ์ที่ออกดอกเร็ว มีสีใหม่ออกมาเรื่อยๆมีการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้น แตกกิ่งก้านดี ทรงพุ่มและการออกดอกพร้อมเพรียงกันและต่อเนื่องกันทั่วทั้งต้น ทำให้สามารถปลูกคละสีได้หลากหลายแบบ

Color (สี)

Mix Apricot Blue Pearl Bright Orange Cherry Splash Coral Lilac Lipstick Melon Pink Punch Red Red Starburst Rose Ruby Salmon Salmon Splash Scarlet Violet Violet Starburst White Pearl

Share

ขนาดดอก
3-4 ซม.
 
ความสูงต้น
25-30 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
70-80 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ร่มรำไร


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูฝน (ปลูกในโรงเรือน), ฤดูหนาว