ออสทีโอสเปอมัม อะกีล่า 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Akila อะกีล่า ไม้กระถางที่ออกดอกเป็นพุ่มพร้อมกันทั่วทั้งต้น ดอกดก แตกกิ่งก้านดีโดยไม่ต้องเด็ดยอด ออกดอกพร้อมกันทุกสีทั้งซีรีย์ ชอบอากาศเย็น เมื่อแตกทรงพุ่มแตกกอและออกดอกจะสามารถทนร้อนได้ ดอกมีขนาดใหญ่ แตกกอได้ดีและออกดอกเหนือทรงพุ่ม

Color (สี)

Mix Lavendershade Purple White White Purple Eye Daisy White Grand Canyon Mix Sunset Shades

Share

ขนาดดอก
6-7 ซม.
 
ความสูงต้น
30-35 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
30-35 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
5-7 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
20-25 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
85-105 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว