แพนซี ฟรีฟอล 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Freefall ฟรีฟอล แพนซีพันธุ์เลื้อยเทรนด์ใหม่ของวงการไม้ดอกไม้ประดับ ทรงพุ่มใหญ่ เหมาะสำหรับปลูกในกระถางแขวน ดอกออกทั่วทั้งต้น ดอกออกต่อเนื่องยาวนานกว่าแพนซีพันธุ์กระถาง

Color (สี)

Mix Deep Violet Lavender Purple and White Purple Wing Golden Yellow Cream True Blue Purple Bacon Rose Blotch Marina White Morpho

Share

ขนาดดอก
3-4 ซม.


ความสูงต้น
15-20 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
40-50 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
90-100 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, กระถางแขวน
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว