แพนซี ฟรีฟอล 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Freefall ฟรีฟอล ฟรีฟอลเป็นแพนซีพันธุ์ที่ดอกเล็กกว่า ฟรีฟอล XL ดอกเล็กจึงดอกดกกว่า นิยมปลูกเป็นกระถางแขวน ดอกออกทั่วทั้งต้น ชอบแสงแดดจัดและอากาศเย็นเหมือน ฟรีฟอล XL

Color (สี)

Mix Deep Violet Lavender Purple and White Purple Wing Golden Yellow Cream True Blue Purple Bacon Rose Blotch Marina White Morpho

Share

ขนาดดอก
3-4 ซม.

ความสูงต้น
15-20 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
40-50 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ

จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
90-100 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง, กระถางแขวน
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว