ซัลเวีย วิคตอเรีย 1000 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Victoria วิคตอเรีย มี 2 คือ บลู และ ไวท์ ช่อดอกยาว ต้นสูงกว่ากลุ่มพันธุ์ เรีย และ เซอร์รัส จึงเหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง

Color (สี)

Blue White

Share

ความยาวช่อดอก
20-25 ซม.


ความสูงต้น
40-50 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
85-90 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู