ดิจิทาลิส คาเมลอท 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Camelot คาเมลอท ดิจิทาลลิสลูกผสม F1 พันธุ์แรก ความงอกสูง เจริญเติบโตสม่ำเสมอ และออกดอกพร้อมเพรียงกัน ช่อดอกยาวแน่นสมบูรณ์ ก้านดอกใหญ่แข็งแรง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ตัดดอก ปลูกประดับแปลง อีกทั้งยังสามารถปลูกร่วมกับพันธุ์อื่นๆในกระถางขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

Color (สี)

Cream Lavender Rose White

Share

ความยาวช่อดอก
25-30 ซม.


ความสูงต้น
70-80 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
40-50 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่ต้องกลบ


จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
130-140 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดแพลเล็ต


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว