รู้ดเบ้กเกีย โตโต้ 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Toto โตโต้ รู้ดเบ้กเกีย ดอกชั้นเดียว ขนาด 6 เซนติเมตร ทรงต้นกะทัดรัด ออกดอกเร็ว เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางขนาด 4 - 6 นิ้ว

Color (สี)

Mix Gold Lemon Rustic

Share

ขนาดดอก
6 ซม.
 สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น
30-35 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
35-40 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
80-90 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดเคลือบ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว