เมียวโซทิส (ฟอเก็ตมีน็อต) 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Mon Amie มง นามี ชื่อที่คุ้นหุคือ Forget me not พันธุ์ที่จำหน่ายจะเป็นพันธุ์ที่ออกดอกได้โดยไม่ต้องการอากาศหนาวจัด และสามารถออกดอกในครั้งแรกที่ปลูกช่วงแรกที่ปลูกต้องการอากาศเย็น หากอากาศร้อนการพรางแสงจะช่วยให้ทรงพุ่มตั้งต้นได้

Color (สี)

Blue Pink

Share

ขนาดดอก
0.5-1.0 ซม.
 สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น
25-30 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
20-25 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ยังไม่มีข้อมูล


จำนวนวันที่งอก
ยังไม่มีข้อมูล


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
85-90 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ยังไม่มีข้อมูล


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
ยังไม่มีข้อมูล


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ยังไม่มีข้อมูล