ผักชีฝรั่ง วังเวียง ซ. 0.5g

คุณสมบัติสินค้า:

ผักชีฝรั่งเป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลาปลูกและเก็บผลผลิตในเวลาประมาณ 30-40 วัน

Share