ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน ซ. 2g

คุณสมบัติสินค้า:

ไม้เลื้อย ดอกขนาดใหญ่ ออกดอกทั้งปี ดอกอ่อนสามารถนำมาปรุงอาหารได้

Share