ข้าวโพด เคเอ็ม 1 ซ. 10 g.

คุณสมบัติสินค้า:

เมล็ดสีขาว เปลือกหุ้มเมล็ดมิดชิด ฝักมีจำนวน 14-16 แถว ลำต้นแข็งแรง ค่อนข้างทนทานต่อโรคราน้ำค้าง

Share