ฤษีผสม วิซาร์ด 1000 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Wizard วิซาร์ด เป็นพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอและแตกกิ่งก้านใบได้ดี ดอกออกช้าทำให้มีอายุยาวนานในแปลงหรือกระถาง ใบขนาดกลางรูปหัวใจ เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มรำไร มีทั้งแยกสีและสีมิกซ์

Color สี

Mix Mosaic Sunset Jade Golden Velvet Red Scarlet Coral sunshine Rose

Share

ระยะเวลางอก
5 – 7 วัน
 สั่งซื้อสินค้า
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25 – 30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
65 – 75 วัน


ความสูงของต้น
30 – 35 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
20 – 25 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่กลบ


ชอบแสงแด’/ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง,ประดับแปลง


ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู