ยูคาลิปตัส กันนี่ ซิวเวอร์ดรอป 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

ยูคาลิปตัส สายพันธุ์หนึ่งโดยมีลักษณะของใบกลม มีขนาดเล็ก อยู่กันเป็นคู่ตรงข้ามกันและมีกิ่งย่อย ทำให้ดูเป็นพุ่ม ก้านไม่แข็ง นิยมปลูกเป็นไม้ตัดใบ สามารถปลูกในกระถางได้

Share

ความสูงต้น 
60-90 ซม.
 สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง
30-40 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่กลบ


จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
75-100 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
ไม้ตัดใบ, ไม้กระถาง


ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน)