กล็อกซิเนีย มัลติเบล 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

กล๊อกซีเนีย ดอกชั้นเดียว ดอกดก สามารถออกดอกอย่างต่อเนื่องได้ถึง 40 ดอกต่อต้น ออกดอกอยู่ตรงกลางของต้น มีความสม่ำเสมอดี

Color สี

White Cherry

Share

ขนาดดอก 
6-7 ซม.

ความสูงต้น
15-20 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
20-25 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่กลบเมล็ด

จำนวนวันที่งอก
15-20 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
50-55 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
100-110 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบรำไร

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดแพลแล็ต

เหมาะสำหรับ
กระถาง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู (ควรปลูกในโรงเรือน)