อัลเทอร์นันเทร่า 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Purple Prince เพอร์เพิล ปริ้นซ์ ไม้ประดับที่มีทรงพุ่มแผ่ ต้นไม่สูงมาก ใบมีสีม่วงเข้มเป็นมัน ออกดอกช้า ทำให้ต้นสามารถอยุ่ในแปลงได้นานเหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง ผสมผสานกับดอกไม้อื่นๆได้ง่าย

Share

ความสูงต้น 
25-30 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
45-50 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ 
กลบ

จำนวนวันที่งอก 
3-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
20-25 วัน

วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน
70-80 วัน

ชอบแสงแดด/ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง,ประดับแปลง

ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู