ฤษีผสม วิซาร์ด 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Wizard วิซาร์ด เป็นพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอและแตกกิ่งก้านใบได้ดี ดอกออกช้าทำให้มีอายุยาวนานในแปลงหรือกระถาง ใบขนาดกลางรูปหัวใจ เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มรำไร มีทั้งแยกสีและสีมิกซ์

Color สี

Share

ระยะเวลางอก
5 – 7 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25 – 30 วัน
 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
65 – 75 วัน

ความสูงของต้น
30 – 35 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
20 – 25 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่กลบ

ชอบแสงแด’/ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง,ประดับแปลง

ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู