ดาวเรืองฝรั่งเศส ซาฟารี 1000 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Safari ซาฟารี ดาวเรืองฝรั่งเศสพันธุ์ดอกใหญ่ เหมาะสำหรับลงแปลงและไม้กระถาง ทรงพุ่มแข็งแรง แตกกิ่งก้านเองได้ดี

Color สี

Mix Orange Red Bolero Scarlet Yellow Fire Gold Yellow Tangerine

Share

ขนาดดอก
4-5 ซม.

ความสูงต้น
35-30 ซม. 

ทรงพุ่มกว้าง
35-40 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบเมล็ด

จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
15-18 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
50-55 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู