มะเขือยาวม่วง มู่หลาน ซ.0.5 g.

คุณสมบัติสินค้า:

ผลสีม่วงมันเงา ขนาดผลยาว 25 - 30 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 60 - 70 วัน หลังวันย้ายกล้า

Share