ผักกาดขาวปลี นาตาชา ซ.1 g

คุณสมบัติสินค้า:

ทรงกระบอก ปลายใบหยัก ความสูง 30-35 เซนติเมตรต่อต้น น้ำหนัก 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อต้น อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50 วัน หลังปลูก

Share