แตงร้าน ราชา ซ.1 g.

คุณสมบัติสินค้า:

ขั้วผลสีเขียวเข้ม ปลายผลสีเขียวอ่อน ขนาดผลยาว 18-20 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 38-40 วัน

Share