Ptilotus พิทีโลตัส

                           Joey โจอี้  ไม้ดอกสายพันธุ์จากออสเตรเลีย ทนต่อสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ออกดอกเป็นช่อสีม่วงสวย เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ร่วมกับไม้ดอกสายพันธุ์อื่น มีอายุยาวนาน ตัดแต่งได้ ถ้าให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะแตกยอดและให้ช่อดอกใหม่ได้เรื่อยๆ

PTI101 Joey

ขนาดดอก6-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น45-55 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง28-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย