Salvia Coccinea ซัลเวีย ค็อกซีเนีย

                          Hummingbird ฮัมมิ่งเบิร์ด  ซัซัลเวียค็อกซีเนีย ที่ออกดอกเป็นช่อยาวตลอดก้านดอก มองดูคล้ายนกฮัมมิ่งเบิร์ด ให้ความรู้สึกพริ้วไหว ชอบสภาพอากาศเย็น นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแปลง

SAL701 Coral Nymph

SAL702 Forest Fire

SAL703 Lady in Red

SAL704 Snow Nymph

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย