Salvia Coccinea ซัลเวีย ค็อกซีเนีย

                          Summer Jewel ซัมเมอร์ เจเวล  ซัลเวียอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง ช่อดอกสั้นและแน่นกว่าพันธุ์ ฮัมมิ่งเบิร์ด แม้ดอกจะเล็กแต่ให้ดอกเยอะ จึงทำให้ปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ได้สวย สามารถออกดอกได้ในสภาพอากาศร้อน

SAL501 Pink

SAL502 Red

SAL503 White

SAL504 Lavender

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ

จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย