Salvia Interspecific ซัลเวีย อิเตอร์สเปซิฟิค

                          Big Blue บิ๊ก บลู ซัลเวียทรงพุ่มใหญ่แข็งแรงกว่าซัลเวียปกติ ช่อดอกขนาดใหญ่ ยาว อยู่ได้นานช่อดอกสีม่วงเข้มตัดกับใบสีเขียวเข้ม ปลูกเป็นไม้ข้ามปีได้ให้ดอกได้หลายรุ่น

SAL250 Big Blue

ความยาวช่อดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น40-50 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย