Salvia Nemorosa ซัลเวีย เนโมโรซ่า

                              New Dimension นิว ไดเมนชั่น เป็นซัลเวียอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีอายุข้ามปีได้ ให้ช่อดอกยาว สีเข้ม ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้

SAL601 Rose

SAL602 Blue

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย95-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมมูล 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย