Salvia Nemorosa ซัลเวีย เนโมโรซ่า

                          Salvatore ซัลวาทอเร่ ช่อดอกยาวสีม่วงเข้ม ต้นแข็งแรง ปลูกง่าย ทนร้อน ออกดอกกเร็ว มีช่อดอกอย่างต่อเนื่อง ปลูกในกระถางขนาดใหญ่หรือลงแปลง

SAL610 Blue

ความยาวช่อดอก15-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น50-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง50-55 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมมูล 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย