Salvia Splendens ซัลเวีย สเปลนเด้น

                          Sentry เซ็นทรี่  เป็นซัลเวียที่เตี้ยที่สุดในโลก ออกดอกเร็วกว่าซัลเวียพันธุ์อื่นๆ สีแดงเข้ม ทรงพุ่มกะทัดรัด สม่ำเสมอ

SAL181 Sentry

ความยาวช่อดอก12-15 ซม.
  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น18-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย