Salvia Splendens ซัลเวีย สเปลนเด้น

                         Vista วิสต้า ทรงพุ่มแน่นใหญ่ ใบสีเขียวเข้มเป็นรูปหัวใจ มีหลายสีให้เลือก นิยมใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ โดยปลูกคละสีหรือแยกสีในแปลงใหญ่ ช่วยให้สวนมีสีสัน สีแดงเป็นสียอดนิยม

SAL200 Mix

SAL201 Lavender

SAL202 Purple

SAL203 Red

SAL204 Red and White

SAL205 Rose

SAL206 Salmon

SAL207 White

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย