Seed Technology เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

                         เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มีมากมาย หลายรูปแบบ และหลายขนาด บางเมล็ดมีขนาดเล็ก บางเมล็ดมีขนาดใหญ่ อีกทั้งเมล็ดบางสายพันธุ์เดียวกันยังมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ทางเอกะ อะโกร เล็งเห็นความสำคัญของของขั้นตอนการเพาะเมล็ดว่า ในขั้นตอนนี้ควรจะมีความสะดวก รวดเร็ว และเพาะปลูกได้ง่าย ไม่ลำบากอันเนื่องมาจากรูปร่างของเมล็ดพันธุ์ จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่แบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

image
Natural เมล็ดตามธรรมชาติ
คือเมล็ดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆ มีเพียงแค่การคัดเกรดและทำความสะอาดเมล็ด เพื่อให้ปราศจากสิ่งปลอมปนและคัดเมล็ดที่ไม่ได้มาตรฐานออก คงไว้ซึ่งคุณภาพของเมล็ดที่ดีเท่านั้น
image
Coating การเมล็ดเคลือบ
เป็นเมล็ดที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุเคลือบ เช่น ฟิล์มใส หรือแป้งมีสี ให้ง่ายต่อการเพาะหรือมองเห็นง่าย ใช้กับเมล็ดที่มีรูปร่างและขนาดที่ไม่เท่ากัน หรือมีสีดำมองเห็นยาก หรือเมล็ดอาจจะติดกันด้วยลักษณะพื้นผิวเมล็ด โดยการเคลือบจะทำให้ได้ขนาดเมล็ดที่เท่ากัน มองเห็นง่ายด้วยสีที่เคลือบ เช่น ดาวเรือง เป็นต้น
image
Pelleting เมล็ดแพลเล็ต
ได้รับการพัฒนามาใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมากยากต่อการเพาะทีละเมล็ด จึงมีการคิดค้นวัสดุที่เป็นแป้งเคลือบสีเคลือบหุ้มเมล็ดไว้ เพิ่มขนาดเมล็ดให้ง่ายต่อการเพาะและมองเห็น มีขนาดเท่าๆ กัน เช่น พิทูเนีย บีโกเนีย เข็มอินเดีย คาเลนดูล่า และคาลิบราโคว์ เป็นต้น
image
Multipellets เมล็ดมัลติแพลเล็ต
มีวิธีการเคลือบคล้ายกับเมล็ดแพลเล็ต เพียงแต่ในหนึ่งก้อนกลมเล็กๆ จะมีหลายเมล็ดบรรจุไว้ เช่น เมล็ดโลบิเลีย ผักสลัด อลิสซั่ม และลิ้นมังกร แคนดี้ชาวเวอร์ เป็นต้น เมล็ดมัลติแพลเล็ตเหมาะสำหรับพืชที่เมล็ดเล็กและต้นเล็กด้วย ทำให้เมื่อเมล็ดงอก จะงอกพร้อมกันหลายต้น เมื่อย้ายปลูกต้นกล้าจะได้ต้นโตหลายต้นในหนึ่งกระถาง ช่วยประหยัดเวลาย้ายปลูกครั้งละหลายต้นต่อกระถางและยังได้ทรงพุ่มสวยในทีเดียว
image
Priming ไพร์ม ซีดส์
เป็นเมล็ดที่ถูกกระตุ้นให้งอกเร็วขึ้น และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น เช่น เมล็ดเสี้ยนฝรั่ง สปาร์คเลอร์ และแพนซีแม็กนั่ม ฟรีฟอล พลาตี้โคดอน เป็นต้น
image
Fuseable เมล็ดฟิวสเบิ้ล
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปลูก ที่ต้องการความลงตัวและแม่นยำในการปลูกดอกไม้หลายสีหรือหลายชนิดในครั้งเดียวด้วยวิธีการเคลือบแบบพิเศษของหลากหลายชนิดดอกไม้ หรือชนิดเดียวแต่หลายสีผสมผสานกัน เช่น พิทูเนีย แพนซี ไวโอล่า ฤษีผสม และอลิสซั่ม เป็นต้น
เมล็ดโลบีเลีย (Lobelia) มีขนาดเล็กมาก ประมาณ 20,000 เมล็ดต่อกรัม และยังมีสีดำ ทำให้เมื่อเพาะในวัสดุเพาะแล้วจะมองไม่เห็น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ในการเคลือบแบบมัลติแพลเล็ตจึงช่วยให้สะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย