Stock สต็อค

                          Mime ไมม์  สต็อคพันธุ์กระถาง มีกลิ่นหอมอ่อน ก้านดอกยาวและแข็งแรง ใบสีเขียวสดตัดกับดอกสีสดใส  มีจำนวนต้นที่เป็นดอกซ้อนประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์โดยที่เหลือจะเป็นดอกชั้นเดียว โดยสามารถแยกต้นที่จะเป็นดอกชั้นเดียวออกได้ตั้งแต่ต้นยังเล็ก

STO201 Blue

STO203 Light Pink

STO204 Pink

STO205 Purple

STO206 Red

STO207 White

STO208 Rose

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Kagayaki คากายากิ  ไม้ตัดดอกที่ให้ช่อดอกยาว ดอกเรียงตัวซ้อนกันแน่น มีความสม่ำเสมอในการเจริญเติบโต ออกดอกได้ดีในสภาพอากาศเย็น ก้านหนา ยาว แข็งแรง มีสีแปลกที่ให้นักจัดดอกไม้ได้เลือก

STO501 Kagayaki Rose

STO503 Kagayaki White

STO504 Kagayaki Apricot

STO502 Kagayaki Light Pink

STO505 Kagayaki Red

STO506 Kagayaki Depp Yellow

STO507 Kagayaki Rose Red

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับไม้ตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว
                          Vintage วินเทจ สต๊อกสีแปลกตา (สีน้ำตาล) ทรงพุ่มแน่น ก้านยาวชูเหนือทรงพุ่มทำให้ดูโดดเด่น ดอกซ้อนเรียงตัวขึ้นไปตามความสูงของช่อดอก ออกดอกได้ดีในสภาพอากาศเย็น ดอกบานได้นาน

STO751 Vintage Brown Imp.

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ ไม้ตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย