Stock สต็อค

                          Mime ไมม์  สต็อคพันธุ์กระถาง มีกลิ่นหอมอ่อน ก้านดอกยาวและแข็งแรง ใบสีเขียวสดตัดกับดอกสีสดใส  มีจำนวนต้นที่เป็นดอกซ้อนประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์โดยที่เหลือจะเป็นดอกชั้นเดียว โดยสามารถแยกต้นที่จะเป็นดอกชั้นเดียวออกได้ตั้งแต่ต้นยังเล็ก

STO201 Blue

STO203 Light Pink

STO204 Pink

STO205 Purple

STO206 Red

STO207 White

STO208 Rose

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day