Strawberry F1 สตรอเบอร์รี่

                          Berry Pop เบอร์รี่ ป๊อบ  สตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ่น รสชาติดี เนื้อแน่น ลูกใหญ่ ต้องการอุณหภูมิในการปลูก 18-25 องศาเซลเซียส

STR101 Sakura

STR102 Haruhi

ความสูงต้น15-20 ซม.สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม. STR101 Sakura 
จำนวนวันที่งอก10-15 วัน STR102 Haruhi 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก50-55 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน180-200 วัน
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
ชอบแสงแดด/ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย