Torenia แววมยุรา

                          Kauai คาวาอี้ แววมยุราสีสดเข้ม ทรงพุ่มกะทัดรัดใกล้เคียงกันในทุกสี ออกดอกพร้อมกันและต่อเนื่อง ทนต่อสภาวะอากาศร้อนชื้นได้ดี โดดเด่นมากเมื่อปลูกหลายต้นในกระถางขนาดใหญ่เป็นกลุ่ม ปลูกประดับแปลง

TOR100 Mix

TOR104 Magenta

TOR101 Burgundy

TOR102 Deep Blue

TOR103 Lemon Drop

TOR105 Rose

TOR106 White

TOR107 Blue and White

ขนาดดอก2.5-3.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 
                          Hi Lite ไฮไลท์  ซีรี่ย์ใหม่ล่าสุด ทรงพุ่มกะทัดรัด กลม สวย ไม่เก้งก้าง ดอกดก บานทั่วทั้งทรงพุ่มมีความสม่ำเสมอพร้อมเพรียงกันทั้ง ในแง่การเจริญเติบโต และการออกดอกมีสีให้เลือกมากถึง 7 สี และมีสีใหม่ที่สวยที่ไม่มีในซีรี่ย์อื่น คือ บลู เบค่อนและบลู ไวท์ เบค่อน สามารถตัดแต่งเพื่อยึดอายุของต้นพืช

TOR203 Pink

TOR201 Blue Beacon

TOR202 Deep Blue

TOR204 Magenta

TOR205 Blue White Beacon

TOR206 White

TOR207 Blue and White

ขนาดดอก2.5-3.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมูล 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย