Vinca แพงพวย

                          Solar Avalanche โซล่า แอวาแลนซ์  แพงพวยเลื้อยที่มีการคัดเลือกให้ออกดอกพร้อมเพรียงกัน มีสีใหม่ให้เลือกหลากหลาย ทรงพุ่มแข็งแรง และเลื้อยคลุมกระถางไว้ได้ ออกดอกทั่วทั้งทรงพุ่ม นิยมปลูกเป็นไม้แขวน

VIN521 Apricot

VIN523 Pink

VIN522 Burgundy

VIN524 Rose

VIN525 Red

VIN526 Violet

VIN527 White

VIN528 Blueberry

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย