Vinca แพงพวย

                          Sun Jewels ซัลเจเวลส์  แพงพวยต้นตั้งซีรี่ย์ใหม่ ปรับปรุงล่าสุด ให้มีความสม่ำเสมอในแง่ของการเจริญเติบโตและการออกดอก ซึ่กทำให้การออกดอกมีความพร้อมเพรียงกันทั้งซีรี่ย์ ทรงพุ่มกะทัดรัด ดอกดอกดกทั่วทั้งทรงพุ่ม ชอบร้อนและแดดจัด

VIN904 White

VIN901 Strawberry

VIN902 Peppermint

VIN903 Peach Shades

VIN905 Pink with Eye

VIN906 Red with Eye

VIN907 Lavender Halo

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย